BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXXII/127/05 z dnia 28 kwietnia 2004r.

2005-05-11 11:03 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXII/127/05 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wizna z tytułu wykonania budżetu za rok 2004.

Przejdź do wiadomości