BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

U C H W A Ł A Nr XXXII/128/05 z dnia 5 lutego 2004 roku

2005-05-11 11:04 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A Nr XXXII/128/05 z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

2005-05-12 00:00 - Dodano nowy plik

Przejdź do wiadomości