BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXXII/130/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

2005-05-11 11:03 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXII/130/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wizna w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Wizna.

Przejdź do wiadomości