BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Z a r z ą d z e n i e Nr 118 /05 z dnia 9 czerwca 2005r.

2005-06-15 13:12 - Dodanie nowej wiadomości: Z a r z ą d z e n i e Nr 118 /05 z dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Przejdź do wiadomości