BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE Nr 120 /05 z dnia 29 czerwca 2005 roku

2005-07-06 09:37 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 120 /05 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Przejdź do wiadomości