BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXXV139/05 z dnia z dnia 23 listopada 2005 roku

2005-12-21 12:07 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXV139/05 z dnia z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Wizna

Przejdź do wiadomości