BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE Nr 139 /05 z dnia 17 listopada 2005 roku

2005-12-21 12:23 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 139 /05 z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie: komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Przejdź do wiadomości