BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-05-17 12:42 - Dodanie nowej wiadomości: ds. obrony cywilnej, ochrony ludności i spraw wojskowych, straż

2015-10-02 09:08 - Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor ds. obrony cywilnej, ochrony ludności i spraw wojskowych, straży

Przejdź do wiadomości