BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Z a r z ą d z e n i e Nr 151 /06 z dnia 23 lutego 2006r.

2006-04-04 12:24 - Dodanie nowej wiadomości: Z a r z ą d z e n i e Nr 151 /06 z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Przejdź do wiadomości