BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Z a r z ą d z e n i e Nr 158 /06 z dnia 14 kwietnia 2006r.

2006-05-23 09:57 - Dodanie nowej wiadomości: Z a r z ą d z e n i e Nr 158 /06 z dnia 14 kwietnia 2006r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Przejdź do wiadomości