BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XL/156/06 z dnia 20 kwietnia 2006 r.

2006-05-23 10:01 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XL/156/06 z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok.

2006-05-23 10:03 - Zmiana kolejności wyświetlania na stronie.

Przejdź do wiadomości