BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE Nr 1 / 06 z dnia 22 marca 2006 roku

2006-07-04 13:44 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 1 / 06 z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych oraz zakładowego planu kont dla projektu p.n. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie dorzecza Biebrzy” podprojekt „Budowa sieci wodociągowej Męczki – Małachowo – Zanklewo – Jarnuty – Boguszki oraz Małachowo – Sambory - Ruś – Wierciszewo –Sieburczyn - Rutkowskie” realizowanego ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

2007-05-15 14:52 - Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 1 / 06 z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych oraz zakładowego planu kont dla projektu p.n. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie dorzecza Biebrzy” podprojekt „Budowa sieci wodociągowej Męczki – Małachowo – Zanklewo – Jarnuty – Boguszki oraz Małachowo – Sambory - Ruś – Wierciszewo –Sieburczyn - Rutkowskie” realizowanego ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

2009-06-16 10:44 - Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 1 / 06 z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych oraz zakładowego planu kont dla projektu p.n. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie dorzecza Biebrzy” podprojekt „Budowa sieci wodociągowej Męczki – Małachowo – Zanklewo – Jarnuty – Boguszki oraz Małachowo – Sambory - Ruś – Wierciszewo –Sieburczyn - Rutkowskie” realizowanego ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Przejdź do wiadomości