BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-07-11 11:12 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych do 30 000 EURO

2003-09-24 11:22 - Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych do 30 000 EURO

Przejdź do wiadomości