BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

NR V/22/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku

2007-02-19 21:09 - Dodanie nowej wiadomości: NR V/22/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania nauczycielom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.

2007-05-29 13:15 - Edycja wiadomości NR V/22/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania nauczycielom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.

2007-05-30 09:38 - Edycja wiadomości NR V/22/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania nauczycielom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.

Przejdź do wiadomości