BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9/07 z dnia 07 maja 2007r.

2007-05-15 14:07 - Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E nr 9/07 z dnia 07 maja 2007r. w sprawie: w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy pełnienia obowiązków Zastępcy Wójta.

2007-05-15 14:42 - Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E nr 9/07 z dnia 07 maja 2007r. w sprawie: w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy pełnienia obowiązków Zastępcy Wójta.

2007-05-15 15:08 - Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E nr 9/07 z dnia 07 maja 2007r. w sprawie: w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy pełnienia obowiązków Zastępcy Wójta.

2009-06-16 11:10 - Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9/07 z dnia 07 maja 2007r. w sprawie: powierzenia Sekretarzowi Gminy pełnienia obowiązków Zastępcy Wójta.

Przejdź do wiadomości