BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Z a r z ą d z e n i e Nr 29 /07 z dnia 19 lipca 2007r.

2007-08-03 13:32 - Dodanie nowej wiadomości: Z a r z ą d z e n i e Nr 29 /07 z dnia 19 lipca 2007r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Przejdź do wiadomości