BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-09-01 10:32 - Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DO 30 000 EURO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

2003-09-24 11:22 - Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DO 30 000 EURO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Przejdź do wiadomości