BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2008-06-04 12:17 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XII / 62 / 07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2008.

2008-06-04 12:17 - Edycja wiadomości Uchwała Nr XII / 62 / 07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2008.

2009-06-03 12:49 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XII / 62 / 07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2008.

Przejdź do wiadomości