BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Z a r z ą d z e n i e Nr 91/08 z dnia z dnia 22 października 2008r.

2009-03-03 14:40 - Dodanie nowej wiadomości: Z a r z ą d z e n i e Nr 91/08 z dnia z dnia 22 października 2008r. w sprawie: w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Przejdź do wiadomości