BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 13/ 07 z dnia z dnia 23 maja 2007r.

2009-06-05 13:29 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie 13/ 07 z dnia z dnia 23 maja 2007r. w sprawie: nadania Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Wizna i Bibliotece Publicznej Gminy Wizna.

2009-06-16 11:15 - Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 13/ 07 z dnia z dnia 23 maja 2007r. w sprawie: nadania Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Wizna i Bibliotece Publicznej Gminy Wizna.

Przejdź do wiadomości