BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Z a r z ą d z e n i e Nr 102/09 z dnia z dnia 12 lutego 2009r.

2009-06-10 10:19 - Dodanie nowej wiadomości: Z a r z ą d z e n i e Nr 102/09 z dnia z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie:

Przejdź do wiadomości