BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Z a r z ą d z e n i e Nr 108/09 z dnia z dnia 23 kwietnia 2009r.

2009-06-10 10:29 - Dodanie nowej wiadomości: Z a r z ą d z e n i e Nr 108/09 z dnia z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie: w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Przejdź do wiadomości