BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Z a r z ą d z e n i e Nr 126/09 z dnia z dnia 23 lipca 2009r.

2009-07-24 13:39 - Dodanie nowej wiadomości: Z a r z ą d z e n i e Nr 126/09 z dnia z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Przejdź do wiadomości