BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

U C H W A Ł A Nr XIX/74/04 z dnia 17 marca 2004r.

2004-04-20 07:47 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A Nr XIX/74/04 z dnia 17 marca 2004r. w sprawie: ustalenia sposobu sporządzania i przedstawiania sprawozdania Wójta Gminy Wizna na sesjach Rady Gminy

Przejdź do wiadomości