BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 67 / 04 z dnia 31 maja 2004 roku

2004-07-22 13:04 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 67 / 04 z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego - procedura uproszczona na wykonanie robót współfinansowanych w ramach programu Unii Europejskiej Sapard.

Przejdź do wiadomości