BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie 69 /04 z dnia 3 czerwca 2004 roku

2004-07-22 13:17 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie 69 /04 z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie: powołania pełnomocnika ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

Przejdź do wiadomości