BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 23 czerwca 2022

Wiadomości

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Dodanie nowej wiadomości: STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 czerwca 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.1.9.2022

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.1.9.2022 - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DI.271.1.8.2022

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DI.271.1.8.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 czerwca 2022

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DI.271.2.4.2022

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DI.271.2.4.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 czerwca 2022

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DI.271.2.3.2022

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DI.271.2.3.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 czerwca 2022

Wiadomości

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Wizna za I kw. 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wykonaniu budżetu gminy Wizna za I kw. 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Wizna za IV kw. 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wykonaniu budżetu gminy Wizna za IV kw. 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Wizna za III kw. 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wykonaniu budżetu gminy Wizna za III kw. 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Wizna za II kw. 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wykonaniu budżetu gminy Wizna za II kw. 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.1.8.2022

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.1.8.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 czerwca 2022

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 czerwca 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 czerwca 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 czerwca 2022

Wiadomości

Przewodnicząca Rady Iwona Grodzka

Dodanie nowej wiadomości: Przewodnicząca Rady Iwona Grodzka - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia - [Wszystkie zmiany]

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Kierownicy jednostek organizacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Wójt i pracownicy Urzędu Gminy

Dodanie nowej wiadomości: Wójt i pracownicy Urzędu Gminy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 01 czerwca 2022

Wiadomości

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2022 r

Dodanie nowej wiadomości: Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2022 r - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 maja 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 maja 2022

Wiadomości

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.1.6.2022

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.1.6.2022 - [Wszystkie zmiany]

dot. Zapytania ofertowego DI.271.2.3.2022

Dodanie nowej wiadomości: dot. Zapytania ofertowego DI.271.2.3.2022 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń w

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń w - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 maja 2022

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.2.4.2022

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.2.4.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 maja 2022

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.2.3.2022

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.2.3.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 maja 2022

Wiadomości

Radny Adam Zalewski

Dodanie nowej wiadomości: Radny Adam Zalewski - [Wszystkie zmiany]

Radny Szczepan Wróblewski

Dodanie nowej wiadomości: Radny Szczepan Wróblewski - [Wszystkie zmiany]

Radny Marcin Wiśniewski

Dodanie nowej wiadomości: Radny Marcin Wiśniewski - [Wszystkie zmiany]

Radny Tomasz Szyłak

Dodanie nowej wiadomości: Radny Tomasz Szyłak - [Wszystkie zmiany]

Radny Marek Laskowski

Dodanie nowej wiadomości: Radny Marek Laskowski - [Wszystkie zmiany]

Radny Marek Lech Sawicki

Dodanie nowej wiadomości: Radny Marek Lech Sawicki - [Wszystkie zmiany]

Radny Piotr Grabowski

Dodanie nowej wiadomości: Radny Piotr Grabowski - [Wszystkie zmiany]

Radny Damian Godlewski

Dodanie nowej wiadomości: Radny Damian Godlewski - [Wszystkie zmiany]

Radny Wiesław Kapelewski

Dodanie nowej wiadomości: Radny Wiesław Kapelewski - [Wszystkie zmiany]

Radny Grzegorz Nacewicz

Dodanie nowej wiadomości: Radny Grzegorz Nacewicz - [Wszystkie zmiany]

Radny Grzegorz Wojciech Murawski

Dodanie nowej wiadomości: Radny Grzegorz Wojciech Murawski - [Wszystkie zmiany]

Radny Jan Mroczkowski

Dodanie nowej wiadomości: Radny Jan Mroczkowski - [Wszystkie zmiany]

Radny Marcin Modzelewski

Dodanie nowej wiadomości: Radny Marcin Modzelewski - [Wszystkie zmiany]

Radny Andrzej Matejkowski

Dodanie nowej wiadomości: Radny Andrzej Matejkowski - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki SP Rutki za 2021r - [Wszystkie zmiany]

Bilans jednostki OPS Wizna za 2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki OPS Wizna za 2021r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa OPS Wizna za 2021r

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa OPS Wizna za 2021r - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki OPS Wizna za 2021r

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszu jednostki OPS Wizna za 2021r - [Wszystkie zmiany]

Bilans jednostki ZSP Wizna za 2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki ZSP Wizna za 2021r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa ZSP Wizna za 2021r

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa ZSP Wizna za 2021r - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZSP Wizna za 2021r

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZSP Wizna za 2021r - [Wszystkie zmiany]

Bilans jednostki na 2021r. łączny

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki na 2021r. łączny - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa 2021r

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa 2021r - [Wszystkie zmiany]

Bilans jednostki UG Wizna za 2021r

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki UG Wizna za 2021r - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa UG Wizna za 2021r

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa UG Wizna za 2021r - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat UG Wizna za 2021r

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat UG Wizna za 2021r - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Bilans z wykonania budżetu za 2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans z wykonania budżetu za 2021r. - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki UG Wizna za 2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszujednostki UG Wizna za 2021r. - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat ZSP Wizna za 2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat ZSP Wizna za 2021r. - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat OPS Wizna za 2021r

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat OPS Wizna za 2021r - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 maja 2022

Wiadomości

Petycja

Dodanie nowej wiadomości: Petycja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 maja 2022

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 maja 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 maja 2022

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DI.271.3.2.2022

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DI.271.3.2.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 maja 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 maja 2022

Wiadomości

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 kwietnia 2022

Wiadomości

Analiza stanu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Wizna za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Analiza stanu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Wizna za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 kwietnia 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 kwietnia 2022

Wiadomości

Petycja

Dodanie nowej wiadomości: Petycja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 kwietnia 2022

Wiadomości

Taryfy na wodę i ścieki

Dodanie nowej wiadomości: Taryfy na wodę i ścieki - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 kwietnia 2022

Wiadomości

OGŁOSZENIE ZAMIANIE OGŁOSZENIA - Roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE ZAMIANIE OGŁOSZENIA - Roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowań radnych na XXXVI sesji w dniu 14 kwietnia 2022 roku

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na XXXVI sesji w dniu 14 kwietnia 2022 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 kwietnia 2022

Wiadomości

Sprawozdania za I kw. 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania za I kw. 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 kwietnia 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Dodanie nowej wiadomości: STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA GŚ.271.3.2022

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA GŚ.271.3.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 kwietnia 2022

Wiadomości

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 kwietnia 2022

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian