BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie biuletynu informacji publicznej GMINY WIZNA

 Biuletyn prowadzi: Urząd Gminy Wizna

 

 adres: 18-430 Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35

tel.: (86) 888 90 00

Fax : (86) 888 90 13

e-mail : sekretariat@gminawizna.pl

Strona internetowa : www.wizna.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

tel/fax (86) 888 90 15

 

Nr. konta bankowego: 22876210190027867220000020

 Urząd Gminy Wizna otwarty jest w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Data powstania: poniedziałek, 27 paź 2003 08:15
Data opublikowania: poniedziałek, 27 paź 2003 11:34
Data edycji: wtorek, 3 lis 2009 10:19
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 204444 razy
Ilość edycji: 3

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 2 gru 2021 14:09
dot. GŚ.6220.16.2021 przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 16 (obręb 0022) w miejscowości Wizna

Zawiadomienie

środa, 1 gru 2021 15:02
dot. BI.ZUZ.5.4210.225.2021.KS

Zawiadomienie

środa, 1 gru 2021 07:32
o wyłożeniu do wglądu Uproszczonych Planów Urządzania Lasu

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

poniedziałek, 29 lis 2021 12:20
z wodociągu Stare Bożejewo

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 29 lis 2021 12:16
dot. GŚ.6220.14.2021 przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego – grupowego w miejscowości Wizna – otwór studzienny nr 2 – na działce nr geod. 1150 obręb Wizna, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

piątek, 26 lis 2021 15:16
dot. GK_271_6_2021 "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna"

Unieważnienie

piątek, 26 lis 2021 10:40
dot. GŚ.271.12.2021 „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

czwartek, 25 lis 2021 14:44
dot. GŚ.271.14.2021 "Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w miejscowości Męczki"

Informacja z otwarcia ofert

środa, 24 lis 2021 15:26
Rozbudowa wodociągu w DN110 w Wiźnie

Odpowiedzi na zapytania Oferentów

piątek, 19 lis 2021 15:21
dot. GŚ.271.13.2021 „Rozbudowa wodociągu w DN110 w Wiźnie o dł. 1,870 km w kierunku wsi Ruś (Wizna, ul. Witkowo)” w formule zaprojektuj i wybuduj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 19 lis 2021 12:50
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 44/1 w obrębie Rutkowskie, Gmina Wizna"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 19 lis 2021 12:38
dot. GK.6733.3.2019 zadania pn: "Budowie infrastruktury podziemnej w postaci sieci kanalizacji deszczowej na części działek ewidencyjnych nr: 1024, 1410/2, 1411, 1427, 1428, 1671 i 1678 obrębu Wizna, gm. Wizna

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT GŚ.271.12.2021

czwartek, 18 lis 2021 15:23
dot. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

wtorek, 16 lis 2021 17:26
dot. DI.271.3.7.2021: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy i modernizacje na drogach gminnych i wewnętrznych”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 16 lis 2021 07:24
dot. GŚ.6220.15.2021 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrowo-Mrówki-Nieławice-Kokoszki-Guty-Kownaty na odcinku Wizna-Srebrowo w km 0+900,0 – 2+980,00 oraz na odcinku Mrówki-Nieławice w km 4+920,00 – 6+020,00

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 12 lis 2021 16:02
dot. GŚ.6220.17.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 53 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

wtorek, 9 lis 2021 15:02
dot. GŚ.271.13.2021 "Rozbudowa wodociągu w DN110 w Wiźnie o dł. 1,870 km w kierunku wsi Ruś (Wizna, ul. Witkowo)” w formule zaprojektuj i wybuduj

ZAPYTANIE OFERTOWE GŚ.271.12.2021

wtorek, 9 lis 2021 14:54
„Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

poniedziałek, 8 lis 2021 16:25
dot. DI.271.3.7.2021 „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy i modernizacje na drogach gminnych i wewnętrznych”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek, 5 lis 2021 13:33
dot. DI.271.3.6.2021: „Budowa dwóch kolektorów deszczowych w zlewni wód obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Wiźnie” podzielonego na II części

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 4 lis 2021 09:54
dot. GŚ.271.11.2021 „Dostawa i montaż placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 437/6 obręb ewid. 0024 Zanklewo, gm. Wizna”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIĄTNICA

czwartek, 28 paź 2021 11:39
dot. GPT.6220.6.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 28 paź 2021 07:37
dot. GŚ.6220.16.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 16 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 28 paź 2021 07:32
dot. GŚ.6220.14.2021 "Wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego – grupowego w miejscowości Wizna – otwór studzienny nr 2 – na działce nr geod. 1150 obręb Wizna, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT GŚ.271.11.2021

czwartek, 28 paź 2021 07:29
dot. „Dostawa i montaż placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 437/6 obręb ewid. 0024 Zanklewo, gm. Wizna”.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 25 paź 2021 15:47
dot. GŚ.6220.11.2021 wydania decyzji środowiskowej

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

piątek, 22 paź 2021 09:24
z wodociągu Wizna

ZAPYTANIE OFERTOWE GŚ.271.11.2021

środa, 20 paź 2021 15:11
dot. „Dostawa i montaż placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 437/6 obręb ewid. 0024 Zanklewo, gm. Wizna”.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

wtorek, 19 paź 2021 08:02
dot. GNŚ.271.4.2021 "Budowa odcinka wodociągu DN160 o długości 0,730 km łączącego sieci wodociągowe Wizna i Stare Bożejewo"

OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY

wtorek, 19 paź 2021 07:57
dot. GNŚ.271.4.2021 "Budowa odcinka wodociągu DN160 o długości 0,730 km łączącego sieci wodociągowe Wizna i Stare Bożejewo"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIĄTNICA

poniedziałek, 18 paź 2021 13:41
dot. GPT.6220.16.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIĄTNICA

poniedziałek, 18 paź 2021 13:38
dot. GPT.6220.6.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 15 paź 2021 13:58
dot. GŚ.6220.15.2021 "Przebudowia drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrowo-Mrówki-Nieławice-Kokoszki-Guty-Kownaty na odcinku Wizna-Srebrowo w km 0+900,0 – 2+980,00 oraz na odcinku Mrówki-Nieławice w km 4+920,00 – 6+020,00".

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

czwartek, 14 paź 2021 08:19
z wodociągu Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 14 paź 2021 08:16
dot. GŚ.6220.17.2021 "Budowa dot. GŚ.6220.16.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 53 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna (proj. Wizna II)"

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA

środa, 13 paź 2021 10:58
dot. BI.ZUZ.5.4210.225.2021.KS

OGŁOSZENIE

poniedziałek, 11 paź 2021 11:41
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 8 paź 2021 13:59
dot. GŚ.6220.12.2021 "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 44/1 w obrębie Rutkowskie, Gmina Wizna"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 8 paź 2021 13:58
dot. GŚ.6220.16.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 16 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 8 paź 2021 13:56
dot. GŚ.6220.13.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 16 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 7 paź 2021 11:41
dot. GŚ.6220.14.2021 wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego – grupowego w miejscowości Wizna – otwór studzienny nr 2 – na działce nr geod. 1150 obręb Wizna, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 4 paź 2021 13:58
dot. DI.271.3.6.2021: „Budowa dwóch kolektorów deszczowych w zlewni wód obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Wiźnie” podzielonego na II części

Stwierdzenie przydatności wody do spożycia

poniedziałek, 4 paź 2021 07:36
wodociąg Stare Bożejewo

Odpowiedź na zapytania Wykonawców

czwartek, 30 wrz 2021 13:49
dot. DI.271.3.6.2021: „Budowa dwóch kolektorów deszczowych w zlewni wód obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Wiźnie” podzielonego na II części

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 30 wrz 2021 13:48
dot. GŚ.6220.13.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 16 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek, 28 wrz 2021 11:39
dot. DI.271.3.5.2021 „Remont drogi gminnej Nr 105627B, ul. Mickiewicza w miejscowości Wizna”

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

środa, 22 wrz 2021 09:34
dot. GŚ.271.3.2021 „Budowa ujęcia wody Wizna II wraz z odcinkiem wodociągu do stacji uzdatniania wody”

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

środa, 22 wrz 2021 09:12
dot. GŚ.271.8.2021 "Utworzenie Klubu Senior+ w Wiźnie"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 22 wrz 2021 07:47
dot. GŚ.6220.12.2021 "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 44/1 w obrębie Rutkowskie, Gmina Wizna"

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

środa, 22 wrz 2021 07:39
dot. GŚ.271.9.2021 „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Wizna”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

czwartek, 16 wrz 2021 13:40
dot. DI.271.3.6.2021: „Budowa dwóch kolektorów deszczowych w zlewni wód obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Wiźnie” podzielonego na II części

Stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2021/2022

poniedziałek, 13 wrz 2021 14:47

Unieważnienie postępowania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wizna w 2021 roku”

piątek, 10 wrz 2021 14:20

Informacja Wójta Gminy Wizna o spotkaniu

czwartek, 9 wrz 2021 08:18
dot. grantów na instalacje fotowoltaiczne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 9 wrz 2021 07:53
dot. GŚ.271.8.2021 "Utworzenie Klubu Senior+ w Wiźnie"

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 9 wrz 2021 07:47
dot. GŚ.271.9.2021 „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Wizna”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

środa, 8 wrz 2021 15:22
dot. DI.271.3.5.2021 „Remont drogi gminnej Nr 105627B, ul. Mickiewicza w miejscowości Wizna”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

poniedziałek, 6 wrz 2021 14:29
dot. DI.271.3.5.2021 „Remont drogi gminnej Nr 105627B, ul. Mickiewicza w miejscowości Wizna”

Odpowiedź na zapytania Wykonawców

poniedziałek, 6 wrz 2021 14:27
dot. DI.271.3.5.2021 „Remont drogi gminnej Nr 105627B, ul. Mickiewicza w miejscowości Wizna”

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.4.2021

piątek, 27 sie 2021 15:10
dot. zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wizna w  2021 roku”

OGŁOSZENIE

czwartek, 26 sie 2021 13:36
ZARZĄDZENIE NR 148/2021 WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

czwartek, 26 sie 2021 13:10
dot. GŚ.271.9.2021 „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Wizna”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

poniedziałek, 23 sie 2021 14:46
dot. DI.271.3.5.2021 „Remont drogi gminnej Nr 105627B, ul. Mickiewicza w miejscowości Wizna”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

piątek, 13 sie 2021 15:37
dot. GŚ.271.8.2021 "Utworzenie Klubu Senior+ w Wiźnie"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 12 sie 2021 14:53
dot. GŚ.6220.10.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

środa, 11 sie 2021 13:38
dot. GŚ.271.9.2021 „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Wizna”

Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie

środa, 11 sie 2021 13:32
dot. GŚ.271.7.2021 „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Wizna”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

wtorek, 10 sie 2021 15:19
dot. GŚ.271.7.2021 „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Wizna”

Instalacje fotowoltaiczne - Gminny Program Dofinansowań

czwartek, 5 sie 2021 10:05

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

środa, 4 sie 2021 13:16
na dowóz sześciorga dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Długoborzu z terenu Gminy Wizna.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

wtorek, 3 sie 2021 11:31
dot. GŚ.271.3.2021

ZAWIADOMIENIE

wtorek, 3 sie 2021 11:21
dot. BI.ZUZ.5.4217.8.2021.MP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

czwartek, 29 lip 2021 15:12
dot. GŚ.271.8.2021 "Utworzenie Klubu Senior+ w Wiźnie"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 28 lip 2021 09:49
dot. DI.271.3.4.2021 „Modernizacje na drogach gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Wizna”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

poniedziałek, 26 lip 2021 14:10
dot. GŚ.271.7.2021 „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Wizna”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

piątek, 23 lip 2021 14:16
dot. DI.271.3.4.2021 „Modernizacje na drogach gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Wizna”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 14 lip 2021 08:38
dot. GŚ.6220.10.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

piątek, 9 lip 2021 14:46
dot. DI.271.3.4.2021 „Modernizacje na drogach gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Wizna”

ZARZĄDZENIE NR 142/2021 WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 9 lipca 2021 r.

piątek, 9 lip 2021 11:45
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach Gmina Wizna.

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

wtorek, 6 lip 2021 07:38

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Dostawy

wtorek, 29 cze 2021 14:50
dot. DI.271.3.3.2021 „Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN 13285 na drogi gminy Wizna w 2021 r.”

OBWIESZCZENIE

czwartek, 24 cze 2021 11:42
dot. BIOŚ.6220.6.2021.A.K

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 24 cze 2021 11:40
dot. GŚ.6220.10.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 23 cze 2021 13:15
dot. GNŚ.6220.1.2020

ZARZĄDZENIE NR 139/2021 WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 9 czerwca 2021 r.

czwartek, 10 cze 2021 08:11
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach Gmina Wizna.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 9 cze 2021 15:35
dot. GNŚ.271.4.2021 "Budowa odcinka wodociągu DN160 o długości 0,730 km łączącego sieci wodociągowe Wizna i Stare Bożejewo" Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE

wtorek, 8 cze 2021 10:02
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 2 cze 2021 14:46
dot. DI.271.3.3.2021 „Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN 13285 na drogi gminy Wizna w 2021 r.”

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

środa, 2 cze 2021 07:30
dot. BI.ZUZ.5.4210.62.2021.ED

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

wtorek, 25 maj 2021 15:08
dot.: BI.ZUZ.5.4210.56.2021.ED

Zawiadomienie-obwieszczenie

piątek, 21 maj 2021 15:14
o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WYNIKI KONKURSU NA ZMIANĘ GRAFICZNĄ HERBU GMINY WIZNA

czwartek, 20 maj 2021 13:49

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 18 maj 2021 10:15
dot. GŚ.6220.5.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

środa, 12 maj 2021 14:38
dot. GNŚ.271.4.2021 "Budowa odcinka wodociągu DN160 o długości 0,730 km łączącego sieci wodociągowe Wizna i Stare Bożejewo"

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

wtorek, 11 maj 2021 15:27
dot. BI.ZUZ.5.4210.61.2021.DK

ZARZĄDZENIE NR 134/2021

środa, 5 maj 2021 14:22
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Wizna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 9 kwi 2021 11:30
dot. GŚ.6220.3.2021 wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstw rolnych w ramach poddziałania: wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, objętego PROW na lata 2014-2020, obejmującego zakup prasoowijarki i kosiarki czołowej, realizowanego na działce ew. 36, obręb [0016] Sambory

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 9 kwi 2021 11:24
dot. GNŚ.6220.1.2020 przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 8 kwi 2021 14:26
dot. GŚ.6220.5.2021 przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie zakładu o halę produkcyjno-magazynową, budynek socjalno-magazynowy oraz naziemny zbiornik przeciwpożarowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 469, 470/1, 470/2 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

czwartek, 8 kwi 2021 12:03
dot. DI.271.3.2.2021 „Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN 13285 na drogi gminy Wizna w 2021 r.”

ZAPYTANIE OFERTOWE Or.271.12 .2021

środa, 7 kwi 2021 09:03
dot. wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku wolnostojącego parterowego gospodarczego przy ul. Łomżyńskiej w Wiźnie”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

poniedziałek, 22 mar 2021 17:15
dot. BI.ZUZ.5.4210.32.2021.DK

Informacja

piątek, 12 mar 2021 09:25
o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upubliczniania kultury fizycznej

OGŁOSZENIE

piątek, 12 mar 2021 09:23
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zawiązku z zamiarem nadania nazwy ulicy w miejscowości Wizna.

OGŁOSZENIE

piątek, 12 mar 2021 09:12
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zawiązku z zamiarem nadania nazw ulic w miejscowości Bronowo.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

czwartek, 11 mar 2021 17:24
dot. GŚ.271.1.2021 „Budowa ujęcia wody Wizna II wraz z odcinkiem wodociągu do stacji uzdatniania wody” w formule zaprojektuj i wybuduj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 9 mar 2021 09:06
dot. GŚ.6220.2.2021 wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo – Rutki

Ogłoszenie przetargów na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa

poniedziałek, 1 mar 2021 09:30
dot. 44 przetargów pisemnych nieograniczonych na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa będących we władaniu BbPN

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

czwartek, 25 lut 2021 13:55
dot. GK.271.17.2020 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna. nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Zawiadomienie

czwartek, 25 lut 2021 08:35
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Wizna II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

czwartek, 25 lut 2021 07:24
dot. GK. 271.17.2020 „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna”

INFORMACJA O ILOŚCI OSÓB STARTUJĄCYCH W NABORZE

środa, 24 lut 2021 14:46
dot. naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie

Informacja

środa, 24 lut 2021 12:27
o ilości osób startujących w naborze

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 23 lut 2021 11:31
dot. GP.6733.1.2021: "Budowa sieci wodociągowej, na działkach nr 460, 1690, obręb Wizna, gm. Wizna"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 16 lut 2021 14:19
dot. GŚ.6220.2.2021 wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo – Rutki

Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy

środa, 10 lut 2021 08:31

ZARZĄDZENIE NR 4/2021

czwartek, 11 lut 2021 14:33
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 8 lut 2021 15:18
dot. GŚ.6220.3.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

czwartek, 4 lut 2021 11:21
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie

POSTANOWIENIE

wtorek, 2 lut 2021 07:57
dot. GNŚ.6220.1.2020 zadania pn. "Rozbudowa mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014"

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

czwartek, 28 sty 2021 14:15

ZARZĄDZENIE NR 123/2021 WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 27 stycznia 2021 r.

czwartek, 28 sty 2021 10:13
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku .

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 22 sty 2021 16:37
dot. GŚ.6220.2.2021

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2021 ROK

wtorek, 19 sty 2021 13:45

ZMIANA NUMERU RACHUNKU KONTA BANKOWEGO DLA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

poniedziałek, 4 sty 2021 14:50
Urząd Gminy Wizna informuje, że od 1 stycznia 2021 roku następuje zmiana numeru rachunku bankowego dla opłat za odbiór odpadów komunalnych. Wpłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi należy dokonywać na konto HEXABANK Spółdzielczy O/Wizna numer rachunku: 78 8762 1019 0027 8672 2000 0370

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO HERBU GMINY WIZNA

środa, 30 gru 2020 13:29
Prace konkursowe wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt. III 1 b regulaminu konkursu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia należy składać w siedzibie organizatora, tj. Urzędzie Gminy Wizna lub przesyłać pocztą na adres organizatora pl.kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna w nieprzekraczalnym termie do dnia 31.01.2021 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na herb Gminy Wizna”.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 14 gru 2020 14:00
dot. GP.6733.3.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

środa, 9 gru 2020 18:09
dot.: GK.271.14.2020 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

piątek, 4 gru 2020 13:12
dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

piątek, 4 gru 2020 12:43
dot.: GNŚ.271.18.2020 "Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

wtorek, 1 gru 2020 18:33
dot.: GK.271.14.2020 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna”

Stwierdzenie przydatności wody do spożycia

wtorek, 1 gru 2020 15:00

Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji

piątek, 20 lis 2020 16:20

Zapytanie ofertowe- AKTUALIZACJA

czwartek, 19 lis 2020 10:09
"Zakup z dostawą fabrycznie nowego sprzętu komputerowego"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - unieważnienie

poniedziałek, 16 lis 2020 17:31
dot. GNŚ.271.20.2020 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wiźnie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

poniedziałek, 16 lis 2020 14:31
dot. GNŚ.271.20.2020 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wiźnie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek, 13 lis 2020 12:35
dot.: GNŚ.271.18.2020 "Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna"

INFORMACJA

piątek, 13 lis 2020 09:53
dot. „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wizna”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek, 13 lis 2020 09:21
dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

Zapytanie ofertowe :

wtorek, 10 lis 2020 12:49
"Zakup z dostawą fabrycznie nowego sprzętu komputerowego"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 9 lis 2020 14:28
dot. GP.6733.3.2020: "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na budynek świetlicy wiejskiej wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych w zabudowie usługowej, na działce nr 103/2, obręb Męczki, gm. Wizna"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 9 lis 2020 13:18
dot. GNŚ.271.20.2020 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wiźnie

Stwierdzenie przydatności wody do spożycia

środa, 4 lis 2020 04:06

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Wizna w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2021.

czwartek, 29 paź 2020 10:51
ZARZĄDZENIE NR 110/2020 WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wizna w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2021.

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.26.2020

środa, 28 paź 2020 13:47
„Bieżące naprawy i remonty na drogach gminnych”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

piątek, 23 paź 2020 18:33
dot. GNŚ.271.20.2020 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wiźnie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

środa, 21 paź 2020 13:59
dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 19 paź 2020 13:45
dot.: GNŚ.271.18.2020 "Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna"

Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji

piątek, 16 paź 2020 14:58

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

piątek, 16 paź 2020 14:55
dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

środa, 14 paź 2020 14:41
dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 12 paź 2020 17:53
dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

poniedziałek, 12 paź 2020 17:38
dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

czwartek, 8 paź 2020 18:38
dot.: GNŚ.271.18.2020 "Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

poniedziałek, 28 wrz 2020 12:55
dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

ZAPYTANIE OFERTOWE

wtorek, 22 wrz 2020 09:50
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie "

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

czwartek, 17 wrz 2020 09:22
dot.: BF.3051.2.2020 - "udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego w wysokości 1 100 000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy"

ZAPYTANIE OFERTOWE BF.3051.2.2020

poniedziałek, 14 wrz 2020 13:56
dot.: "udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego w wysokości 1 100 000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy"

Stwierdzenie przydatności wody do spożycia

poniedziałek, 14 wrz 2020 13:21
z wodociągu Wizna

Nabór wniosków

poniedziałek, 14 wrz 2020 10:29
o uzyskanie stypendium Starosty Łomżyńskiego dla uczniów kl. V - VIII

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 10 wrz 2020 13:07
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowie, oraz zmianie sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na budynek świetlicy wiejskiej, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, na działce nr 103/2, obręb Męczki, gm. Wizna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

wtorek, 25 sie 2020 12:21
dot. "Przebudowa rozbudowa drogi gminnej ul. Wschodniej w Bronowie"

Zapytanie ofertowe

czwartek, 20 sie 2020 14:53
Na zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów dojeżdżających do szkół i przedszkola publicznego na terenie Gminy Wizna w roku szkolnym 2020/2021

Ogłoszenie o zatrudnieniu w Urzędzie Gminy w Wiźnie

czwartek, 20 sie 2020 13:25

Podstawowa kwota dotacji na rok 2020

czwartek, 20 sie 2020 13:06
I aktualizacja od 1 lipca 2020 r.

Zapytanie ofertowe

środa, 19 sie 2020 09:31
na dowóz czworga dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Długoborzu z terenu Gminy Wizna.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

wtorek, 18 sie 2020 11:20
Przebudowie, oraz zmianie sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na budynek świetlicy wiejskiej.

Zawiadomienie

wtorek, 11 sie 2020 10:49
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Rutki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

piątek, 31 lip 2020 15:26
dot. GNŚ.271.10.2020 „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wizna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0631/19 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa

ZAPYTANIE OFERTOWE GNŚ.271.14.2020

środa, 29 lip 2020 13:19
dot.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie”

OGŁOSZENIE z dnia 10 lipiec 2020 r. o naborze uczestników do projektu pt. „Aktywna społeczność Gminy Łomża i Wizna”

środa, 29 lip 2020 08:27

Dane zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020

piątek, 17 lip 2020 13:59

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.12.2020

czwartek, 16 lip 2020 09:40
dot. zadania pn.: "Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wizna i zapewnienie im opieki w schronisku"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek, 14 lip 2020 13:47
dot. GNŚ.271.10.2020 „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wizna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0631/19 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 6 lip 2020 15:11
dot. GNŚ.271.10.2020 „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wizna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0631/19 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.11.2020

piątek, 3 lip 2020 15:23
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wizna w 2020 roku”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

środa, 1 lip 2020 12:54
dot. GNŚ.271.10.2020 „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wizna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0631/19 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

środa, 24 cze 2020 14:48
o wszczęciu postępowania ws. udzielenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługę wodną

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

wtorek, 16 cze 2020 13:48
Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Gminne Biuro Spisowe w Wiźnie zgodnie z art. 19 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 (Dz. U. z 2020 poz. 1728) podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego PSR 2020, który odbędzie się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Wizna. Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., naboru na kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób: - pełnoletnich; - zamieszkałych na terenie danej gminy; - posiadających co najmniej średnie wykształcenie; - posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie; - które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to musi zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Ze względu na to, że rachmistrz terenowy będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu, kandydat na rachmistrza powinien dodatkowo posiadać co najmniej podstawowe umiejętności posługiwania się takimi urządzeniami. Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Po szkoleniu za pomocą aplikacji e/m-learning zostanie przeprowadzony egzamin kandydata na rachmistrza terenowego. Wnioski wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego pisma wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych należy składać w dniach od 15 czerwca do dnia 8 lipca 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Wizna w godz. 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Wizna pl. kpt. Władysława Raginisa 35 18-430 Wizna

Zawiadomienie

środa, 3 cze 2020 08:22
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Wizna I /Kaleń/

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

poniedziałek, 25 maj 2020 08:22
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

poniedziałek, 27 kwi 2020 08:52
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

środa, 22 kwi 2020 09:31
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja

piątek, 10 kwi 2020 11:19
o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

piątek, 10 kwi 2020 08:52
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Ogłoszenie

poniedziałek, 6 kwi 2020 13:58
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: „świadczenie usług psychologa i oligofrenopedagoga do realizacji zajęć w Przedszkolu Publicznym „Aktywne Przedszkolaki” w Wiźnie”

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok

poniedziałek, 23 mar 2020 14:15

Obwieszczenie Wójta Gminy Wizna

poniedziałek, 23 mar 2020 08:28
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Wizna

poniedziałek, 23 mar 2020 08:26
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Postanowienie Wójta Gminy Wizna

środa, 18 mar 2020 12:22
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Wójt Gminy Wizna zawiadamia strony postepowania o wydanym w dniu 18 marca 2020 r. postanowieniu w sprawie zawieszenia wszczętego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014 Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ogłoszenie

środa, 18 mar 2020 12:18
w sprawie ustnych przetargów nieograniczonych na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa będących we władaniu BbPN

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

wtorek, 17 mar 2020 13:12
o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Zarządzenie Nr 86/2020

piątek, 13 mar 2020 17:00
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 10 mar 2020 09:36
GK.6220.17.2019 zebranie materiału niezbędnego do wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 4,88 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 251, 252 w miejscowości Wizna, gm. Wizna"

PUNKT KONSULTACYJNO–INFORMACYJNY

piątek, 6 mar 2020 10:13
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w WIŹNIE

Zawiadomienie

czwartek, 5 mar 2020 14:00
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), Wójt Gminy Wizna zawiadamia strony postepowania o wydanym w dniu 5 marca 2020 r. postanowieniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014. Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

czwartek, 5 mar 2020 08:15
dot.: "postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: „świadczenie usług psychologa i oligofrenopedagoga do realizacji zajęć w Przedszkolu Publicznym „Aktywne Przedszkolaki” w Wiźnie”

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

środa, 4 mar 2020 13:32
dot.: "postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: „świadczenie usług psychologa i oligofrenopedagoga do realizacji zajęć w Przedszkolu Publicznym „Aktywne Przedszkolaki” w Wiźnie”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 3 mar 2020 10:46
GNŚ.6220.5.2020 wszczęcie postępowania dla przedsięwzięcia pn. "budowie instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy do 2 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami infrastruktury technicznej na działkach nr ewidencyjny 73 i 74 o powierzchni ogólnej 4,85 ha położonych w obrębie m Ruś, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie"

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

wtorek, 28 sty 2020 14:47

Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectowo

sobota, 31 sie 2019 09:48

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

czwartek, 9 paź 2008 12:42
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie