BIP Gminy Wizna

Wiadomości

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

piątek, 14 lut 2020 15:36
Na świadczenie usług psychologa oraz świadczenie usług oligofrenopedagoga do realizacji zajęć w Przedszkolu Publicznym „Aktywne Przedszkolaki” w Wiźnie
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 6 lut 2020 13:16
GP.6733.1.2020 "Budowa sieci kanalizacji deszczowej na części działek ewidencyjnych nr: 1240, 1228/1, 1216, 1108, 1109, 1104, 1093, 1081, 1080 obrębu Wizna, gm. Wizna"
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE NR 79/2020 WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 31 sty 2020 08:13
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna na rok szkolny 2020/2021.
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE NR 78/2020 WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 31 sty 2020 08:09
w sprawie podania informacji o kryteriach, liczbie punktów i rodzajach dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Wizna
Czytaj całość

Zarządzenie 77/2020 WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 31 sty 2020 08:08
w sprawie podania informacji o kryteriach naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Wizna
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 3 lut 2020 15:07
GNŚ.6220.1.2020 wszczęcie postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014"
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

piątek, 27 gru 2019 08:14
dot. GK.271.1.8.2019: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo – Etap II: Roboty nawierzchniowe na drodze gminnej w ramach zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe gm. Wizna na odcinku 0+000 – 0+720 współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych”
Czytaj całość