BIP Gminy Wizna

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

środa, 4 gru 2019 17:05
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo – Etap II: Roboty nawierzchniowe na drodze gminnej w ramach zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe gm. Wizna na odcinku 0+000 – 0+720 współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
Czytaj całość

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w części

środa, 27 lis 2019 15:00
dot. GK.271.1.7.2019 Przebudowy odcinków dróg gminnych z remontami nawierzchni, na terenie gminy Wizna

część I: Przebudowa z remontem nawierzchni odcinka drogi gminnej Nr 172024B w miejscowości Wizna – w formule „zaprojektuj i wybuduj”

część II: Przebudowa z remontem nawierzchni odcinka gminnej nr 105627B ul. Mickiewicza w miejscowości Wizna;
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

środa, 16 paź 2019 09:30
dot. GK.271.1.3.2019: "Wykonanie podbudowy drogi gminnej w ramach zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe gm. Wizna współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych, na odcinku ok. 73 m w km 0+720 – 0+793,31"
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek, 11 paź 2019 13:25
dot. zadania pn.: "Wykonanie podbudowy drogi gminnej w ramach zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe gm. Wizna współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych, na odcinku ok. 73 m w km 0+720 – 0+793,31"
Czytaj całość

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

środa, 2 paź 2019 14:45
dot. zadania pn.: "Wykonanie podbudowy drogi gminnej w ramach zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe gm. Wizna współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych, na odcinku ok. 73 m w km 0+720 – 0+793,31"
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

piątek, 27 wrz 2019 15:00
dot.: "Adaptacja budynku przy pl. kpt. Władysława Raginisa 25 w Wiźnie do potrzeb przedszkola gminnego, w ramach projektu pn.: „Aktywne przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego WND-RPPD.03.01.01-20-0331/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej."
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.40.2019

wtorek, 24 wrz 2019 13:22
„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym (przewozów o charakterze użyteczności publicznej) na 4 liniach komunikacyjnych”
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

środa, 18 wrz 2019 11:08
dot. zadania pn.: "Wykonanie podbudowy drogi gminnej w ramach zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe gm. Wizna współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych, na odcinku ok. 73 m w km 0+720 – 0+793,31"
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

środa, 18 wrz 2019 10:56
Wykonanie podbudowy drogi gminnej w ramach zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe gm. Wizna współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych, na odcinku ok. 73 m w km 0+720 – 0+793,31
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 11 wrz 2019 17:53
dot. zadania pn.: "Adaptacja budynku przy pl. kpt. Władysława Raginisa 25 w Wiźnie do potrzeb przedszkola gminnego, w ramach projektu pn.: „Aktywne przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego WND-RPPD.03.01.01-20-0331/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej."
Czytaj całość

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 9 wrz 2019 14:25
dot. zadania pn.: "Adaptacja budynku przy pl. kpt. Władysława Raginisa 25 w Wiźnie do potrzeb przedszkola gminnego, w ramach projektu pn.: „Aktywne przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego WND-RPPD.03.01.01-20-0331/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej."
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

środa, 4 wrz 2019 15:46
Foto: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 588905-N-2019 z dnia 2019-08-22 r.: "Adaptacja budynku przy pl. kpt. Władysława Raginisa 25 w Wiźnie do potrzeb przedszkola gminnego, w ramach projektu pn.: „Aktywne przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego WND-RPPD.03.01.01-20-0331/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej."
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 30 sie 2019 11:59
GK.6733.5.2019 - wszczęcie postępowania ws. wydania decyzji lokalizacji celu publicznego inwestycji pn. budowie spinki wodociągu Wizna i Stare Bożejewo w miejscowości Rutki i Męczki
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe

środa, 24 lip 2019 08:32
Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wizna w roku szkolnym 2019/2020
Czytaj całość

Taryfa

piątek, 7 cze 2019 14:36
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Wizna
Czytaj całość

Zatwierdzenie

czwartek, 23 maj 2019 13:30
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Wizna
Czytaj całość