BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie biuletynu informacji publicznej GMINY WIZNA

 Biuletyn prowadzi: Urząd Gminy Wizna

 

 adres: 18-430 Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35

tel.: (86) 888 90 00

Fax : (86) 888 90 13

e-mail : sekretariat@gminawizna.pl

Strona internetowa : www.wizna.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

tel/fax (86) 888 90 15

 

Nr. konta bankowego: 22876210190027867220000020

 Urząd Gminy Wizna otwarty jest w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Data powstania: poniedziałek, 27 paź 2003 08:15
Data opublikowania: poniedziałek, 27 paź 2003 11:34
Data edycji: wtorek, 3 lis 2009 10:19
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 178621 razy
Ilość edycji: 3

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

piątek, 23 paź 2020 18:33
dot. GNŚ.271.20.2020 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wiźnie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

środa, 21 paź 2020 13:59
dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 19 paź 2020 13:45
dot.: GNŚ.271.18.2020 "Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna"

Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji

piątek, 16 paź 2020 14:58

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

piątek, 16 paź 2020 14:55
dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

środa, 14 paź 2020 14:41
dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 12 paź 2020 17:53
dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

poniedziałek, 12 paź 2020 17:38
dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

czwartek, 8 paź 2020 18:38
dot.: GNŚ.271.18.2020 "Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

poniedziałek, 28 wrz 2020 12:55
dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

ZAPYTANIE OFERTOWE

wtorek, 22 wrz 2020 09:50
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie "

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

czwartek, 17 wrz 2020 09:22
dot.: BF.3051.2.2020 - "udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego w wysokości 1 100 000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy"

ZAPYTANIE OFERTOWE BF.3051.2.2020

poniedziałek, 14 wrz 2020 13:56
dot.: "udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego w wysokości 1 100 000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy"

Stwierdzenie przydatności wody do spożycia

poniedziałek, 14 wrz 2020 13:21
z wodociągu Wizna

Nabór wniosków

poniedziałek, 14 wrz 2020 10:29
o uzyskanie stypendium Starosty Łomżyńskiego dla uczniów kl. V - VIII

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 10 wrz 2020 13:07
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowie, oraz zmianie sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na budynek świetlicy wiejskiej, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, na działce nr 103/2, obręb Męczki, gm. Wizna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

wtorek, 25 sie 2020 12:21
dot. "Przebudowa rozbudowa drogi gminnej ul. Wschodniej w Bronowie"

Zapytanie ofertowe

czwartek, 20 sie 2020 14:53
Na zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów dojeżdżających do szkół i przedszkola publicznego na terenie Gminy Wizna w roku szkolnym 2020/2021

Ogłoszenie o zatrudnieniu w Urzędzie Gminy w Wiźnie

czwartek, 20 sie 2020 13:25

Podstawowa kwota dotacji na rok 2020

czwartek, 20 sie 2020 13:06
I aktualizacja od 1 lipca 2020 r.

Zapytanie ofertowe

środa, 19 sie 2020 09:31
na dowóz czworga dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Długoborzu z terenu Gminy Wizna.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

wtorek, 18 sie 2020 11:20
Przebudowie, oraz zmianie sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na budynek świetlicy wiejskiej.

Zawiadomienie

wtorek, 11 sie 2020 10:49
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Rutki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

piątek, 31 lip 2020 15:26
dot. GNŚ.271.10.2020 „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wizna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0631/19 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa

ZAPYTANIE OFERTOWE GNŚ.271.14.2020

środa, 29 lip 2020 13:19
dot.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie”

OGŁOSZENIE z dnia 10 lipiec 2020 r. o naborze uczestników do projektu pt. „Aktywna społeczność Gminy Łomża i Wizna”

środa, 29 lip 2020 08:27

Dane zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020

piątek, 17 lip 2020 13:59

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.12.2020

czwartek, 16 lip 2020 09:40
dot. zadania pn.: "Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wizna i zapewnienie im opieki w schronisku"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek, 14 lip 2020 13:47
dot. GNŚ.271.10.2020 „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wizna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0631/19 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 6 lip 2020 15:11
dot. GNŚ.271.10.2020 „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wizna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0631/19 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.11.2020

piątek, 3 lip 2020 15:23
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wizna w 2020 roku”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

środa, 1 lip 2020 12:54
dot. GNŚ.271.10.2020 „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wizna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0631/19 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

środa, 24 cze 2020 14:48
o wszczęciu postępowania ws. udzielenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługę wodną

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

wtorek, 16 cze 2020 13:48
Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Gminne Biuro Spisowe w Wiźnie zgodnie z art. 19 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 (Dz. U. z 2020 poz. 1728) podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego PSR 2020, który odbędzie się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Wizna. Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., naboru na kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób: - pełnoletnich; - zamieszkałych na terenie danej gminy; - posiadających co najmniej średnie wykształcenie; - posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie; - które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to musi zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Ze względu na to, że rachmistrz terenowy będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu, kandydat na rachmistrza powinien dodatkowo posiadać co najmniej podstawowe umiejętności posługiwania się takimi urządzeniami. Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Po szkoleniu za pomocą aplikacji e/m-learning zostanie przeprowadzony egzamin kandydata na rachmistrza terenowego. Wnioski wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego pisma wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych należy składać w dniach od 15 czerwca do dnia 8 lipca 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Wizna w godz. 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Wizna pl. kpt. Władysława Raginisa 35 18-430 Wizna

Zawiadomienie

środa, 3 cze 2020 08:22
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Wizna I /Kaleń/

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

poniedziałek, 25 maj 2020 08:22
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

poniedziałek, 27 kwi 2020 08:52
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

środa, 22 kwi 2020 09:31
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja

piątek, 10 kwi 2020 11:19
o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

piątek, 10 kwi 2020 08:52
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Ogłoszenie

poniedziałek, 6 kwi 2020 13:58
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: „świadczenie usług psychologa i oligofrenopedagoga do realizacji zajęć w Przedszkolu Publicznym „Aktywne Przedszkolaki” w Wiźnie”

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok

poniedziałek, 23 mar 2020 14:15

Obwieszczenie Wójta Gminy Wizna

poniedziałek, 23 mar 2020 08:28
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Wizna

poniedziałek, 23 mar 2020 08:26
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Postanowienie Wójta Gminy Wizna

środa, 18 mar 2020 12:22
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Wójt Gminy Wizna zawiadamia strony postepowania o wydanym w dniu 18 marca 2020 r. postanowieniu w sprawie zawieszenia wszczętego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014 Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ogłoszenie

środa, 18 mar 2020 12:18
w sprawie ustnych przetargów nieograniczonych na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa będących we władaniu BbPN

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

wtorek, 17 mar 2020 13:12
o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Zarządzenie Nr 86/2020

piątek, 13 mar 2020 17:00
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 10 mar 2020 09:36
GK.6220.17.2019 zebranie materiału niezbędnego do wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 4,88 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 251, 252 w miejscowości Wizna, gm. Wizna"

PUNKT KONSULTACYJNO–INFORMACYJNY

piątek, 6 mar 2020 10:13
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w WIŹNIE

Zawiadomienie

czwartek, 5 mar 2020 14:00
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), Wójt Gminy Wizna zawiadamia strony postepowania o wydanym w dniu 5 marca 2020 r. postanowieniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014. Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

czwartek, 5 mar 2020 08:15
dot.: "postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: „świadczenie usług psychologa i oligofrenopedagoga do realizacji zajęć w Przedszkolu Publicznym „Aktywne Przedszkolaki” w Wiźnie”

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

środa, 4 mar 2020 13:32
dot.: "postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: „świadczenie usług psychologa i oligofrenopedagoga do realizacji zajęć w Przedszkolu Publicznym „Aktywne Przedszkolaki” w Wiźnie”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 3 mar 2020 10:46
GNŚ.6220.5.2020 wszczęcie postępowania dla przedsięwzięcia pn. "budowie instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy do 2 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami infrastruktury technicznej na działkach nr ewidencyjny 73 i 74 o powierzchni ogólnej 4,85 ha położonych w obrębie m Ruś, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie"

Informacja

wtorek, 25 lut 2020 12:56
o ilości osób startujących w naborze

Zawiadomienie

środa, 19 lut 2020 08:31
o wszczęciu postępowania

Zarządzenie Nr 4/2020

wtorek, 11 lut 2020 12:28
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 3 lut 2020 15:07
GNŚ.6220.1.2020 wszczęcie postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 3 lut 2020 15:03
GK.6220.17.2019 wszczęcie postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW"

Ogłoszenie

piątek, 31 sty 2020 13:51
o zamówieniu na usługi społeczne

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

wtorek, 28 sty 2020 14:47

Zawiadomienie

środa, 22 sty 2020 15:11
o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

poniedziałek, 16 gru 2019 14:54
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectowo

sobota, 31 sie 2019 09:48

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

czwartek, 9 paź 2008 12:42
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie