BIP Gminy Wizna

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

piątek, 27 gru 2019 08:14
dot. GK.271.1.8.2019: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo – Etap II: Roboty nawierzchniowe na drodze gminnej w ramach zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe gm. Wizna na odcinku 0+000 – 0+720 współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych”
Czytaj całość