BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie biuletynu informacji publicznej GMINY WIZNA

 Biuletyn prowadzi: Urząd Gminy Wizna

 

 adres: 18-430 Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35

tel.: (86) 888 90 00

Fax : (86) 888 90 13

e-mail : sekretariat@gminawizna.pl

Strona internetowa : www.wizna.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

tel/fax (86) 888 90 15

 

Nr. konta bankowego: 22876210190027867220000020

 Urząd Gminy Wizna otwarty jest w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Data powstania: poniedziałek, 27 paź 2003 08:15
Data opublikowania: poniedziałek, 27 paź 2003 11:34
Data edycji: wtorek, 3 lis 2009 10:19
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 173270 razy
Ilość edycji: 3

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

piątek, 31 lip 2020 15:26
dot. GNŚ.271.10.2020 „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wizna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0631/19 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa

ZAPYTANIE OFERTOWE GNŚ.271.14.2020

środa, 29 lip 2020 13:19
dot.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie”

OGŁOSZENIE z dnia 10 lipiec 2020 r. o naborze uczestników do projektu pt. „Aktywna społeczność Gminy Łomża i Wizna”

środa, 29 lip 2020 08:27

Dane zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020

piątek, 17 lip 2020 13:59

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.12.2020

czwartek, 16 lip 2020 09:40
dot. zadania pn.: "Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wizna i zapewnienie im opieki w schronisku"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek, 14 lip 2020 13:47
dot. GNŚ.271.10.2020 „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wizna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0631/19 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 6 lip 2020 15:11
dot. GNŚ.271.10.2020 „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wizna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0631/19 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.11.2020

piątek, 3 lip 2020 15:23
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wizna w 2020 roku”

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.18.2020

środa, 1 lip 2020 14:40
"Zakup z dostawą opraw oświetlenia ulicznego typu LED"

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

środa, 1 lip 2020 12:54
dot. GNŚ.271.10.2020 „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wizna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0631/19 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

wtorek, 30 cze 2020 08:42
dot. "Przebudowa rozbudowa drogi gminnej ul. Wschodniej w Bronowie"

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.10.2020

środa, 24 cze 2020 14:56
dot. „usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Wizna w 2020 r.”

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

środa, 24 cze 2020 14:48
o wszczęciu postępowania ws. udzielenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługę wodną

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

środa, 24 cze 2020 14:06
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wizna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0631/19 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

wtorek, 16 cze 2020 13:48
Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Gminne Biuro Spisowe w Wiźnie zgodnie z art. 19 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 (Dz. U. z 2020 poz. 1728) podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego PSR 2020, który odbędzie się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Wizna. Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., naboru na kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób: - pełnoletnich; - zamieszkałych na terenie danej gminy; - posiadających co najmniej średnie wykształcenie; - posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie; - które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to musi zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Ze względu na to, że rachmistrz terenowy będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu, kandydat na rachmistrza powinien dodatkowo posiadać co najmniej podstawowe umiejętności posługiwania się takimi urządzeniami. Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Po szkoleniu za pomocą aplikacji e/m-learning zostanie przeprowadzony egzamin kandydata na rachmistrza terenowego. Wnioski wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego pisma wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych należy składać w dniach od 15 czerwca do dnia 8 lipca 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Wizna w godz. 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Wizna pl. kpt. Władysława Raginisa 35 18-430 Wizna

Ogłoszenie o zatrudnieniu

piątek, 5 cze 2020 11:53
w Urzędzie Gminy Wizna

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

czwartek, 4 cze 2020 07:48
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zawiadomienie

środa, 3 cze 2020 08:22
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Wizna I /Kaleń/

Ocena przydatności wody do spożycia

wtorek, 26 maj 2020 13:18
wodociąg Wizna

Ocena przydatności wody do spożycia

wtorek, 26 maj 2020 13:14
wodociąg Stare Bożejewo

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

poniedziałek, 25 maj 2020 08:22
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

poniedziałek, 27 kwi 2020 08:52
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

środa, 22 kwi 2020 09:31
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r.

piątek, 17 kwi 2020 09:46
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży

wtorek, 14 kwi 2020 13:14
o dodatkowym terminie zgłoszeń oraz losowań do obwodowych komisji wyborczych

Informacja

piątek, 10 kwi 2020 11:19
o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

piątek, 10 kwi 2020 08:52
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Ogłoszenie

poniedziałek, 6 kwi 2020 13:58
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: „świadczenie usług psychologa i oligofrenopedagoga do realizacji zajęć w Przedszkolu Publicznym „Aktywne Przedszkolaki” w Wiźnie”

Ocena przydatności wody do spożycia

czwartek, 2 kwi 2020 10:57
wodociąg Wizna

Ocena przydatności wody do spożycia

czwartek, 2 kwi 2020 10:55
wodociąg Stare Bożejewo

Informacjaw sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

środa, 1 kwi 2020 10:49
Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ogłoszonego stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i zamknięciem z tego powodu dla interesantów niektórych urzędów gmin i ograniczeniami w przyjmowaniu przez nie korespondencji, informujemy jak niżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.6.2020

wtorek, 31 mar 2020 15:26
dot.: „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wizna i zapewnienie im opieki w schronisku”

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.4.2020

piątek, 27 mar 2020 09:50
dot.: "Dostawa z opcją montażu ogrodzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiźnie"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 26 mar 2020 15:22
GP.6733.1.2020 "Budowa sieci kanalizacji deszczowej na części działek ewidencyjnych nr: 1240, 1228/1, 1216, 1108, 1109, 1104, 1093, 1081, 1080 obrębu Wizna, gm. Wizna"

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok

poniedziałek, 23 mar 2020 14:15

Obwieszczenie Wójta Gminy Wizna

poniedziałek, 23 mar 2020 08:28
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Wizna

poniedziałek, 23 mar 2020 08:26
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodatkowe materiały do nauki dla dzieci i młodzieży

czwartek, 19 mar 2020 13:48
Dzieci się uczą i młodzież się uczy. Rodzicu, i Ty poświęć trochę czasu na naukę, Wychowanie dzieci nie jest proste, ale mamy 10 wskazówek, które Ci pomogą. Centrum Rozwoju Lokalnego - organizator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" kontynuując swoją misję wspierania edukacji najmłodszych, a także wsparcia rodziców w procesie wychowania swoich pociech, przygotowało kolejny materiał wideo z poradami. Film "Wychowanie dzieci – 10 porad psychologa" to materiał, który podejmuje 10 bardzo ważnych kwestii dotyczących wychowania dzieci. W roli przewodnika psycholog mgr Beata Liwowska. Link do filmu: https://youtu.be/HxbYRBAKs7U Korzystając z okazji przypominamy, że na stronie internetowej Centrum Rozwoju Lokalnego do pobrania są darmowe materiały do nauki w domu. Nowe materiały będą się ukazywać w każdą środę i każdy piątek aż do czasu, gdy szkoły i przedszkola wznowią funkcjonowanie. Link do materiałów: https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Postanowienie Wójta Gminy Wizna

środa, 18 mar 2020 12:22
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Wójt Gminy Wizna zawiadamia strony postepowania o wydanym w dniu 18 marca 2020 r. postanowieniu w sprawie zawieszenia wszczętego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014 Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ogłoszenie

środa, 18 mar 2020 12:18
w sprawie ustnych przetargów nieograniczonych na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa będących we władaniu BbPN

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

wtorek, 17 mar 2020 13:12
o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Komunikat dot. wizyt w poradniach specjalistycznych

poniedziałek, 16 mar 2020 11:59
Szpitala Wojewódzkiego w Łomży od dnia 16 marca 2020 r

Materiały do nauki

poniedziałek, 16 mar 2020 09:07
darmowe materiały do nauki w domu "Dzieci uczą rodziców"

Zarządzenie Nr 86/2020

piątek, 13 mar 2020 17:00
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 11 mar 2020 11:53
DI.271.1.1.2020 "Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN 13285 na drogi gminy Wizna w 2020 r."

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 10 mar 2020 09:36
GK.6220.17.2019 zebranie materiału niezbędnego do wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 4,88 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 251, 252 w miejscowości Wizna, gm. Wizna"

PUNKT KONSULTACYJNO–INFORMACYJNY

piątek, 6 mar 2020 10:13
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w WIŹNIE

Zawiadomienie

czwartek, 5 mar 2020 14:00
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), Wójt Gminy Wizna zawiadamia strony postepowania o wydanym w dniu 5 marca 2020 r. postanowieniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014. Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

czwartek, 5 mar 2020 08:15
dot.: "postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: „świadczenie usług psychologa i oligofrenopedagoga do realizacji zajęć w Przedszkolu Publicznym „Aktywne Przedszkolaki” w Wiźnie”

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

środa, 4 mar 2020 13:32
dot.: "postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: „świadczenie usług psychologa i oligofrenopedagoga do realizacji zajęć w Przedszkolu Publicznym „Aktywne Przedszkolaki” w Wiźnie”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

wtorek, 3 mar 2020 10:46
GNŚ.6220.5.2020 wszczęcie postępowania dla przedsięwzięcia pn. "budowie instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy do 2 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami infrastruktury technicznej na działkach nr ewidencyjny 73 i 74 o powierzchni ogólnej 4,85 ha położonych w obrębie m Ruś, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie"

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.7.2020

piątek, 28 lut 2020 15:04
"Opracowanie materiałów zgłoszeniowych niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych na drogach na terenie gminy Wizna"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania DI.271.4.2020

piątek, 28 lut 2020 07:46

Informacja

wtorek, 25 lut 2020 12:56
o ilości osób startujących w naborze

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek, 25 lut 2020 12:52
DI.271.3.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg publicznych na terenie gminy Wizna

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.6.2020

poniedziałek, 24 lut 2020 15:28
zakup destruktu betonowego z kosztami transportu na drogi gminy Wizna

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania DI.271.5.2020

poniedziałek, 24 lut 2020 15:27

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

piątek, 21 lut 2020 15:30
DI.271.1.1.2020 "Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN 13285 na drogi gminy Wizna w 2020 r."

Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy

piątek, 21 lut 2020 15:08
na dzień 27 luty 2020 r.

Ocena przydatności wody do spożycia

czwartek, 20 lut 2020 14:21
wodociąg Stare Bożejewo

Ocena przydatności wody do spożycia

czwartek, 20 lut 2020 14:03
wodociąg Wizna

Zawiadomienie

środa, 19 lut 2020 08:31
o wszczęciu postępowania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

piątek, 14 lut 2020 15:36
Na świadczenie usług psychologa oraz świadczenie usług oligofrenopedagoga do realizacji zajęć w Przedszkolu Publicznym „Aktywne Przedszkolaki” w Wiźnie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

czwartek, 13 lut 2020 11:39
DI.271.1.1.2020: "Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN 13285 na drogi gminy Wizna w 2020 r."

Zarządzenie Nr 4/2020

wtorek, 11 lut 2020 12:28
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

poniedziałek, 10 lut 2020 14:16
GP.271.1.2020: "Świadczenie usług geodezyjnych w roku 2020"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

czwartek, 6 lut 2020 13:16
GP.6733.1.2020 "Budowa sieci kanalizacji deszczowej na części działek ewidencyjnych nr: 1240, 1228/1, 1216, 1108, 1109, 1104, 1093, 1081, 1080 obrębu Wizna, gm. Wizna"

ZARZĄDZENIE NR 79/2020 WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 31 sty 2020 08:13
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna na rok szkolny 2020/2021.

ZARZĄDZENIE NR 78/2020 WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 31 sty 2020 08:09
w sprawie podania informacji o kryteriach, liczbie punktów i rodzajach dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Wizna

Zarządzenie 77/2020 WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 31 sty 2020 08:08
w sprawie podania informacji o kryteriach naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 3 lut 2020 15:07
GNŚ.6220.1.2020 wszczęcie postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 3 lut 2020 15:03
GK.6220.17.2019 wszczęcie postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW"

Ogłoszenie

piątek, 31 sty 2020 13:51
o zamówieniu na usługi społeczne

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

wtorek, 28 sty 2020 14:47

Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy

czwartek, 23 sty 2020 15:30

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

piątek, 24 sty 2020 15:08
dot. GK.271.10.2019 "Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

piątek, 24 sty 2020 15:05
dot. GK.271.9.2019 "Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek, 24 sty 2020 12:20
dot.: DI.271.1.2020 „Bieżące naprawy i remonty na drogach gminnych”

Zawiadomienie

środa, 22 sty 2020 15:11
o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego

Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Wizna

środa, 15 sty 2020 14:10
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze

Ocena jakości wody

piątek, 10 sty 2020 13:40
Stare Bożejewo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek, 3 sty 2020 15:20
dot. GK.271.1.10.2019 "Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 2 sty 2020 14:54
dot. GK.271.1.9.2019 "Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna"

Informacja

wtorek, 31 gru 2019 12:04
o ilości osób startujących w naborze

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

piątek, 27 gru 2019 08:14
dot. GK.271.1.8.2019: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo – Etap II: Roboty nawierzchniowe na drodze gminnej w ramach zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe gm. Wizna na odcinku 0+000 – 0+720 współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek, 24 gru 2019 09:27
GK.271.49.2019 dot. "Opracowanie projektów decyzji, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 23 gru 2019 15:20
GK.271.1.10.2019 "Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna"

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wizna

poniedziałek, 16 gru 2019 14:54
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

piątek, 13 gru 2019 17:29
GK.271.1.10.2019 Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

piątek, 13 gru 2019 15:06
dot. GK.271.1.9.2019 "Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna"

Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectowo

sobota, 31 sie 2019 09:48

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

czwartek, 9 paź 2008 12:42
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie