BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO I POTWIERDZANIE DANYCH OSOBOWYCH

niedziela, 7 wrz 2014 21:17

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED DUCHOWNYM)

niedziela, 7 wrz 2014 21:16

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

niedziela, 7 wrz 2014 21:05

UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO PO 1 MAJA 2004 R. W PAŃSTWACH NALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

niedziela, 7 wrz 2014 20:52

UZNANIE ORZECZENIA SĄDU ZAGRANICZNEGO WSZCZĘTEGO I PRAWOMOCNEGO PO 1 LIPCA 2009 R. Z KRAJU SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

niedziela, 7 wrz 2014 20:25

NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

niedziela, 7 wrz 2014 20:21

SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO

niedziela, 7 wrz 2014 20:18

UZUPEŁNIENIE AKT STANU CYWILNEGO

niedziela, 7 wrz 2014 20:15

ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

niedziela, 7 wrz 2014 20:15

WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO AKTU SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

niedziela, 7 wrz 2014 20:12

POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

niedziela, 7 wrz 2014 20:10

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

niedziela, 7 wrz 2014 20:09

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

niedziela, 7 wrz 2014 20:08

Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

niedziela, 7 wrz 2014 20:04