BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

 

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

Miejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 3, parter

Wymagane dokumenty
1. Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączajacych zawarcie małżeństwa ( składane przed kieronikiem USC)
- dokumenty stwierdzające tożsamość *(do wglądu)
4. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
- odpis aktu urodzenia wraz tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo
dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej,

Do wglądu:
- Dowody tożsamości

Gdzie odebrać formularze:
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok.3, parter

Opłaty:
Opłata skarbowa:
- za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie po wpłynięciu podania.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC
Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez osoby zamierzające
wstąpić w związek małżeński..

 

Podstawa prawna:
Art.1 paragraf 1, art.3-15 ustawy z dn.25.02.1963r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz.U. z 2020 poz.1359 z późn.zmian.) oraz art.12, art.76-79 ustawy z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz.709 z późn.zmian.)

Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 21:05
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 21:09
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1183 razy