BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O ILOŚCI OSÓB STARTUJĄCYCH W NABORZE ORAZ LICZBIE APLIKACJI SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko Instruktora Klubu Senior + w Wiźnie