BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O ILOŚCI OSÓB STARTUJĄCYCH W NABORZE ORAZ LICZBIE APLIKACJI SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

dot. naboru na stanowisko Kierownika Klubu Senior + w Wiźnie