BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O ZGROMADZENIU

  1. Cel zgromadzenia:
  2. Całkowita likwidacja Zielonego Ładu, odstąpienie od zalewania naszych łąk, zniesienie ugorowania, likwidacja płodozmianu, likwidacja zazielenienia.
  3. Zatrzymanie importu produktów rolnych do UE z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Żądamy aby nasze postulaty zostały zrealizowane bezterminowo.

 

  1. Planowany termin zgromadzenia:

od 20.03.2024 r. do 20.04.2024 r. w godzinach od 08:00 do 20:00

 

  1. Miejsce zgromadzenia:

Droga Krajowa nr 64 na odcinku 500 m w km. 22+200 do 22+700 w miejscowości Sulin Strumiłowo na skrzyżowaniu z Drogą Powiatową w kierunku m. Grądy Woniecko oraz na skrzyżowaniu z drogą gminną w kierunku miejscowości Sulin Strumiłowo.