BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

dot. WSTII.420.4.2024.MM przedsięwzięcia pn. "zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, o powierzchni 2,8599 ha na użytek rolny na działce o nr 58/1 i 58/2 o powierzchni ogólnej 7,3649 ha, położonej w obrębie miejscowości Boguszki, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie"
Pliki do pobrania: