BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. GK.271.2.27.2023 zadania pn. "Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Stare Bożejewo oraz modernizacja budynku na boisku wraz z zagospodarowaniem terenu ZSP Wizna”