BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW 2

dot. DI.271.3.8.2023 „Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo” w formule zaprojektuj i wybuduj