BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GNŚ.6220.1.2020 przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014