BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.17.2023 przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej – ul. Kolonia Podnarcie w Bronowie w km 0+000,00 - 1+172,26