BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.15.2021 przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty na odcinku Wizna – Srebrowo w km 0+900,0 – 2+980,00 oraz na odcinku Mrówki – Nieławice w km 4+920,00 – 6+020,00

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

dot. WSTII.420.43.2021.RŚ przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, o powierzchni 1,40 ha na użytek rolny na terenie działki nr 168 o powierzchni ogólnej 1,40 ha, położonym w obrębie 0010 Nieławice, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie”
Pliki do pobrania:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.17.2021 przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 53 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.16.2021 przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 16 (obręb 0022) w miejscowości Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.14.2021 przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego – grupowego w miejscowości Wizna – otwór studzienny nr 2 – na działce nr geod. 1150 obręb Wizna, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 44/1 w obrębie Rutkowskie, Gmina Wizna"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.15.2021 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrowo-Mrówki-Nieławice-Kokoszki-Guty-Kownaty na odcinku Wizna-Srebrowo w km 0+900,0 – 2+980,00 oraz na odcinku Mrówki-Nieławice w km 4+920,00 – 6+020,00

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.17.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 53 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna"


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.16.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 16 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.14.2021 "Wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego – grupowego w miejscowości Wizna – otwór studzienny nr 2 – na działce nr geod. 1150 obręb Wizna, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie"


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.15.2021 "Przebudowia drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrowo-Mrówki-Nieławice-Kokoszki-Guty-Kownaty na odcinku Wizna-Srebrowo w km 0+900,0 – 2+980,00 oraz na odcinku Mrówki-Nieławice w km 4+920,00 – 6+020,00".

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.17.2021 "Budowa dot. GŚ.6220.16.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 53 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna (proj. Wizna II)"


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.16.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 16 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.13.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 16 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna"
Pliki do pobrania:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.14.2021 wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego – grupowego w miejscowości Wizna – otwór studzienny nr 2 – na działce nr geod. 1150 obręb Wizna, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.13.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 16 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna"
Pliki do pobrania:


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.10.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.3.2021 wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstw rolnych w ramach poddziałania: wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, objętego PROW na lata 2014-2020, obejmującego zakup prasoowijarki i kosiarki czołowej, realizowanego na działce ew. 36, obręb [0016] Sambory
Pliki do pobrania:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.5.2021 przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie zakładu o halę produkcyjno-magazynową, budynek socjalno-magazynowy oraz naziemny zbiornik przeciwpożarowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 469, 470/1, 470/2 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.3.2021 przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstw rolnych w ramach poddziałania: wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, objętego PROW na lata 2014-2020, obejmującego zakup prasoowijarki i kosiarki czołowej, realizowanego na działce ew. 36, obręb [0016] Sambory

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.2.2021 wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo – Rutki
Pliki do pobrania: