BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

dot. WSTII.420.43.2021.RŚ przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, o powierzchni 1,40 ha na użytek rolny na terenie działki nr 168 o powierzchni ogólnej 1,40 ha, położonym w obrębie 0010 Nieławice, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie”
Pliki do pobrania: