BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.5.2024 przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej Wizna 1 o mocy do 8 MW oraz magazynów energii o mocy do 50 MW, planowanego do realizacji na działkach nr 246/1 i 246/2 obręb Nowe Bożejewo, gmina WiznaOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

GŚ.6220.5.2024 przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej Wizna 1 o mocy do 8 MW oraz magazynów energii o mocy do 50 MW, planowanego do realizacji na działkach nr 246/1 i 246/2 obręb Nowe Bożejewo, gmina Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.1.2024 przedsięwzięcia, pn. budowie budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 90 DJP w systemie chowu bezściołowego i ściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 2500 m3 na działkach nr geod. 79/1, 50/7, 50/9, 50/10 położonych we wsi Srebrowo, gm. Wizna


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.1.2024 zadania pn. Budowie budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 90 DJP w systemie chowu bezściołowego i ściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 2500 m3 na działkach nr geod. 79/1, 50/7, 50/9, 50/10 położonych we wsi Srebrowo, gm. Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.1.2024 zadania pn. Budowie budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 90 DJP w systemie chowu bezściołowego i ściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 2500 m3 na działkach nr geod. 79/1, 50/7, 50/9, 50/10 położonych we wsi Srebrowo, gm. Wizna