BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.15.2021 przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty na odcinku Wizna – Srebrowo w km 0+900,0 – 2+980,00 oraz na odcinku Mrówki – Nieławice w km 4+920,00 – 6+020,00