BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.17.2021 "Budowa dot. GŚ.6220.16.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 53 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna (proj. Wizna II)"