BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.5.2021 przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie zakładu o halę produkcyjno-magazynową, budynek socjalno-magazynowy oraz naziemny zbiornik przeciwpożarowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 469, 470/1, 470/2 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie