BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.22.2023 przedsięwzięcia pn. „Urządzanie terenów rekreacyjnych przyległych do rzeki Narew na obszarze gminy Wizna” realizowanego w ramach inwestycji: Podniesienie atrakcyjności turystycznej w ramach projektu „Pisa – Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej”