BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.5.2023 przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 438, 439, 440, 441, 442, 444 w obrębie Kramkowo, gmina Wizna