BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

dot. WSTII.420.10.2023.MM przedsięwzięcia pn. "zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, o powierzchni 0,2126 ha na użytek rolny na działce nr 476 o powierzchni ogólnej 2,5109 ha, położonej w obrębie Niwkowo, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie"
Pliki do pobrania: