BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE GŚ.271.10.2022

dot. dostawy i montażu mieszadła napowietrzającego przeznaczonego do mieszania i napowietrzania zawartości zbiornika w oczyszczalni ścieków w Wiźnie