BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI

dot. DI.271.3.6.2021: „Budowa dwóch kolektorów deszczowych w zlewni wód obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Wiźnie” podzielonego na II części