BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

dot. GK_271_6_2021 "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna"

Gmina Wizna

kpt. Władysława Raginisa 35

18-430 Wizna

Wizna, 6.12.2021 r.

Nr sprawy: GK.271.6.2021

 

Zamawiający – Gmina Wizna, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) informuję, że na sfinansowanie zamówienia pn.: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wizna” zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 351 000,00 zł.

 

Wójt Gminy

Mariusz Soliwoda